לימוד ספרדית

שיעור מספר 1- לימוד ספרדית

שיעור מספר 2- לימוד ספרדית בסיסית

שיעור מספר 1- לימוד ספרדית בסיסית באנגלית

שיעור מספר 2- לימוד ספרדית בסיסית באנגלית

שיעור מספר 3- לימוד ספרדית בסיסית באנגלית

שש

שיעור מספר 4- לימוד ספרדית בסיסית באנגלית

שיעור מספר 5- לימוד ספרדית בסיסית באנגלית

שיעור מספר 6- לימוד ספרדית בסיסית באנגלית

שיעור מספר 7- לימוד ספרדית בסיסית באנגלית

שיעור מספר 8- לימוד ספרדית בסיסית באנגלית

שיעור מספר 9- לימוד ספרדית בסיסית באנגלית

 

שיעור מספר 10- לימוד ספרדית בסיסית באנגלית

שיעור מספר 11- לימוד ספרדית בסיסית באנגלית

 לימוד ספרדית דבר חשוב

למה חשוב ללמוד ספרדית לפני הטיול? השפה הספרדית מדוברת כמעט בכל מדינות דרום ומרכז אמריקה, במדינות דרום אמריקה ומרכז אמריקה התושבים המקומיים חלשים מאוד בשפה האנגלית והידע שלהם הוא כמעט אפסי. לכן חשוב מאוד ללמוד ספרדית לפחות בסיסית לפני טיול על מנת לתקשר עם התושבים במדינות האלו.

Booking.com